• /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/1.JPG
  • /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/2.JPG
  • /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/3.JPG
  • /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/4.JPG
  • /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/5.JPG
  • /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/6.JPG
  • /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/7.JPG
  • /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/8.JPG
  • /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/9.JPG
  • /Content/upload/2017/TranThiKhanhLy/10.JPG

Trần Thị Khánh Ly

Số báo danh: 19

Bộ phận: TOHO

Năm sinh:

Chiều cao (cm): 165

Cân nặng (kg): 48

Số đo ba vòng (cm): 86-65-90

Sở thích:

Tài năng: Diễn xuất, thuyết trình

Câu châm ngôn yêu thích: